PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
O prestador está profundamente comprometido co cumprimento da normativa europea e española en materia de protección de datos de carácter persoal, e garante o pleno cumprimento das obrigas establecidas, así como a implantación das medidas de seguridade previstas no Regulamento Europeo de Protección de Datos.
O provedor pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade, informando aos usuarios dos seguintes aspectos:
- Identificación do responsable do tratamento.
- Datos tratados.
- Finalidade do tratamento.
- Sobre os dereitos que teñen todos os usuarios e o procedemento para exercelos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, se é o caso, dispoñen de licenza ou autorización expresa de parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de
propiedade intelectual e industrial, así como inscritas nos correspondentes rexistros públicos.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado previamente polo prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos ao prestador e que poidan aparecer na páxina web pertencen aos seus respectivos propietarios, que son eles mesmos responsables de calquera posible controversia que poida xurdir sobre os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa súa autorización expresa e previa.
O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, a súa mera mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de ningún dereito ou responsabilidade do prestador sobre os mesmos, nin aval, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.
Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos da páxina web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico Info@veterinariasanfroilan.com
LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades que nel se desenvolvan, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados coa súa utilización por parte do Xulgados e Tribunais de Valencia, Portugal

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
O prestador está profundamente comprometido co cumprimento da normativa europea e española en materia de protección de datos de carácter persoal, e garante o pleno cumprimento das obrigas establecidas, así como a implantación das medidas de seguridade previstas no Regulamento Europeo de Protección de Datos.
O provedor pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade, informando aos usuarios dos seguintes aspectos:
- Identificación do responsable do tratamento.
- Datos tratados.
- Finalidade do tratamento.
- Sobre os dereitos que teñen todos os usuarios e o procedemento para exercelos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, se é o caso, dispoñen de licenza ou autorización expresa de parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de
propiedade intelectual e industrial, así como inscritas nos correspondentes rexistros públicos.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado previamente polo prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos ao prestador e que poidan aparecer na páxina web pertencen aos seus respectivos propietarios, que son eles mesmos responsables de calquera posible controversia que poida xurdir sobre os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa súa autorización expresa e previa.
O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, a súa mera mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de ningún dereito ou responsabilidade do prestador sobre os mesmos, nin aval, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.
Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos da páxina web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico Info@veterinariasanfroilan.com
LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades que nel se desenvolvan, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados coa súa utilización por parte do Xulgados e Tribunais de Valencia, Portugal