Ademáis da comunicación directa a través do noso email e teléfono, ten a súa disposición un enlace á aplicación de resolución de conflictos proporcionada pola UE.

"Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 : A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en línea, a cal se atopa dispñible no seguinte enlace: http://ec.europa.eu/odr