Envíos e devolucións

Os prazos de entrega dos nosos produtos na península e en Portugal son de 24-48 horas dende a realización do pedido. A entrega realízase a través de Tourline Express durante o día seguinte á súa tramitación.

Os prazos de expedición indicados son orientativos. No caso de que existise algunha ruptura de stock ou indispoñibilidade puntual dun artigo veterinariasanfroilan.com poñerase en contacto con vostede inmediatamente para comunicalo o novo prazo de entrega ou, se non fose posible servirlle o devandito produto, proceder á súa anulación.

En calquera caso, un atraso na entrega respecto aos prazos indicados non dará dereito ao cliente a esixir indemnización ningunha.

A forma de pagamento contra reembolso leva consigo unha comisión por parte da axencia do 3% da cantidade a rembolsar. A devandita comisión será dun mínimo do 3,50 € e un máximo de 30 €.

Satisfacción ou devolución

Se o cliente non quedase satisfeito co seu produto, o prazo máximo para solicitar a devolución estipúlase en 7 días naturais dende a recepción do pedido. Neste caso os gastos de envío e recollida correrán por conta do cliente.

Antes de realizar a devandita devolución o cliente deberá poñerse en contacto co noso departamento de vendas no prazo indicado a través de correo electrónico info@veterinariasanfroilan.com, teléfono 608 68 90 87 onde lle indicaremos como proceder á devolución. Non se realizará ningunha devolución que non fose previamente comunicada.

Para poder admitir a devolución o produto e a súa embalaxe deben encontrarse en perfectas condicións, así como conservar todos os seus accesorios e documentación de orixe. O artigo a devolver deberá estar correctamente embalado para a súa devolución.

 

IMPORTANTE:

veterinariasanfroilan.com non devolverá o importe ou non realizará ningún reenvío de mercadoría mentres non se verifique a recepción e estado do produto, embalaxe e accesorios do artigo obxecto da devolución ou cambio.

O prezo a devolver é o que orixinalmente figuraba no pedido e procederase ao reintegro do seu importe conforme á modalidade de pagamento realizada polo cliente.

Produto defectuoso de orixe:

Unha vez que veterinariasanfroilan.com reciba o produto defectuoso enviaralle outro. Neste caso o cambio efectuarase sempre polo mesmo artigo ou referencia. Soamente lle será facturado o primeiro envío, facéndose cargo veterinariasanfroilan.com dos portes correspondentes á devolución e novo envío. Se desexase efectuar un cambio por outro artigo, os gastos de devolución e novo envío non serán asumidos por veterinariasanfroilan.com.

Produto que, por erro, non responde ao do pedido:

veterinariasanfroilan.com correrá cos gastos de recollida do produto equivocado e entrega do correspondente ao do pedido realizado.

 

Nunca se reembolsará o importe da compra pero si se poderá efectuar o cambio por un artigo do mesmo importe ou superior. Os gastos de envío, e a diferenza de prezo se a houbese, correrán a cargo da persoa que realice o cambio.