Política de privacidade

Política de privacidade
veterinariasanfroilan.com comprométese a non utilizar os datos subministrados polos seus clientes a ningunha outra empresa. Os devanditos datos só se utilizarán para atender correctamente os pedidos solicitados e para facilitar as súas compras futuras.

Tampouco se realizarán envíos de publicidade non desexada. Só se enviará se así o desexa información sobre as nosas novidades e ofertas.

De acordo coa lexislación vixente, todos os clientes de miveterinariasanfroilan.com teñen o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Ademais, en calquera momento, o cliente pode manifestar o seu desexo de non recibir ningún tipo de publicidade.

Para exercitar estes dereitos, os clientes poden dirixirse por correo electrónico usando este formulario.

Categorias

Fabricantes